Ako používať dezinfekčné prostriedky

V čase, keď celý svet bojuje s infekčným ochorením COVID-19, spôsobeným novým koronavírusom SARS-CoV-2, nám prišiel pojem dezinfekcia ako vhodná téma pre nový článok.

Škodlivé mikroorganizmy

Slovo dezinfekcia predstavuje čistotu, hygienu alebo odstraňovanie vegetatívnych foriem mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobovať celý rad ochorení.

Tieto formy mikroorganizmov sú nevyhnutnou súčasťou nášho prostredia. Objavujú sa napríklad na mobilných telefónoch, oblečení alebo Dezinfek%C4%8Dn%C3%A9%20obr%C3%BAsky%20CaviWipesnábytku, ale nájdeme ich aj na slizniciach či v telových dutinách, kde môžu ľahko spôsobiť infekčné choroby.

Epidémia v minulosti

Zmienky o infekčných chorobách nájdeme už v stredoveku. Kvôli zlým hygienickým podmienkam postihovali veľké skupiny obyvateľstva, kde sa epidémia v dôsledku prekročenia hraníc kontinentu stávala pandémiou a to malo za následok veľmi vysokú úmrtnosť. Posledná veľká epidémia na území českých krajín bola v roku 1713 a mala za následok úmrtie viac ako štvrtiny obyvateľstva. Táto udalosť prispela k vzniku kanalizácií, čistenia ulíc a reorganizácii starostlivosti o hygienu.

Použitie dezinfekčných prostriedkov

Je teda potrebné sa proti týmto vplyvom preventívne brániť nielen dôkladnou hygienou, ale aj upratovaním domácností a pracovísk pomocou dezinfekčných prostriedkov.

Medzi najpoužívanejšie prostriedky patria dezinfekčné obrúsky CaviWipes, ktoré sú obľúbené hlavne vďaka možnosti okamžitého a jednoduchého použitia. Vďaka nízkemu obsahu alkoholu sa znižuje možnosť vzniku alergií a sú šetrné k ošetrovaným plochám. Aj napriek ich šetrnosti sú veľmi efektívne pri zneškodňovaní baktérií a najmä kvôli veľkému obsahu dezinfekčného roztoku sú skvelou užívateľnou prevenciou pred prípadným vírusovým ochorením.

Vedľa tekutých dezinfekčných prostriedkov CaviCide existujú tiež UV dezinfekcie. Tie sú určené pre nechemické čistenie vody a tým zamedzia mikroorganizmom množenie a infikovanie.

Koronavírus vo svete

V túto chvíľu (k dátumu 17.3. 2020) je na celom svete viac ako 120 000 nakazených ľudí novým koronavírusom COVID-19. Nezostáva nám nič iné, než starostlivo dbať o osobnú