Distorzia (podvrtnutie)

Dochádza k poraneniu kĺbového púzdra a väzov a ku krvácaniu do kĺbu. Kostná časť kĺbu nebýva pri čistej distorzii poškodená. Najčastejšie je spôsobené zlým došľapom, často ani nemusí byť použité fyzické násilie na kĺb. Prvotnými príznakmi sú nemožnosť došľapu a opuch. V priebehu niekoľkých hodín sa začínajú objavovať v okolí postihnutého kĺbu početné hematómy.

LIEČBA:

Nevyhnutným krokom pri liečbe distorzie je fixácia (napr. členkového kĺbu) pomocou ortézy s následným kľudovým režimom  5-7 dní a dlhšie, v závislosti na rozsahu zranenia.

späť