Fasciálna korekcia v tejpovaní

Fasciálnou korekciou dosahujeme požadovaného postavenia svalovej fascie, kedy tejpom podporujeme pohyb adhezívnej fascie. K ovplyvneniu povrchových fascii napíname tejp na 10-25%, na ovplyvnenie hlbokých fascii na 25-50%.

Povrch každého svalu, svalového vlákna a každého orgánu je v rôznej sile obalený fasciálnou sieťou, ktorá medzi sebou prepája jednotlivé vrstvy všetkých tkanív. Pre správnu funkciu svalu je nutná správna funkcia fascie, najmä jej posunlivosť voči ostatným vrstvám. Zhoršená sklznosť fascie sprevádza akékoľvek chronické aj akútne afekcie.

Fasciálna korekcia zlepšuje mobilitu fascie vďaka stimulácii pohybu kože vplyvom elasticity tejpu, resp. vďaka efektu zmrštenia tejpu späť ku kotve. Tejp tak podporuje pohyb fascie smerom ku kotve tejpu. Kotvu tejpu preto umiestňujte za oblasť, ktorú chcete ovplyvňovať. Presná aplikácia techniky vyžaduje "osciláciu" tejpom v jeho pozdĺžnej či priečnej ose. Ak sa rozhodneme "oscilovať zo strany na stranu", obsiahneme väčší región tkanív oproti "oscilácii" spôsobom "natiahnutie a skrátenie" tejpu v pozdĺžnej ose. Oscilačný pohyb je veľmi jemný a ak chcete ovplyvniť hlbšie fascie, môžete zvýšiť napätie tejpu na 25-50%, popr. ho ešte kombinovať s nepatrným tlakom. "Oscilácia" podporuje sklznosť fascii a vďaka tomu dôjde k ich repozícii.

Pracujeme s "Y" tejpom a využívame buď techniku ​​„tension in the tails“, „tension in the base“ (ako poznáte z techniky mechanickej korekcie), alebo multismerovú mobilizáciu fascie pomocou tzv. "baranej hlavy".

Techniky fasciálnej korekcie okrem iného účinne predlžujú efekt manuálneho myofasciálneho „release“, ktorý poznáte z techník manuálnej medicíny.


Aplikácia fasciálnej korekcie

Aplikácia fasciálnej korekcie technikou „tension in the tails“, slabá stimulácia. Túto techniku ​​užívame k zníženiu napätia a adhézie medzi jednotlivými vrstvami fascií a k podpore pohybu fascie pomocou efektu zmrštenia, "oscilačného" pohybu tejpu a ľahkého manuálneho tlaku. Táto jemná stimulácia je vhodná skôr u akútnych stavov. Pracujeme s veľmi ľahkým až stredným napätím. Kotvu tejpu umiestnite bez napätia v neutrálnej pozícii segmentu za miesto, ktoré chcete ovplyvňovať. Jednou rukou pridržiavajte kotvu tejpu a druhou s ľahkým napätím "oscilujte" pruhom tejpu v jeho pozdĺžnej či priečnej ose.

 

 

 


Fasciálna korekcia v tejpovaní

Koniec tejpu priložte bez napätia. To isté zopakujte s druhým pruhom tejpu. Tejp sa zmršťuje smerom ku kotve a teda aj pohyb fascie je vedený smerom ku kotve tejpu (v tomto prípade kraniálnym smerom).

 

 

 

 

 


Fasciálna korekcia

Aplikácia fasciálnej korekcie technikou „tension in the base“, vyššia stimulácia. Technika „tension in the base“ slúži na rovnaký účel ako „tension in the tails“, ale ide o výdatnejšiu stimuláciu, preto ju odporúčame používať skôr u chronických stavov. Aplikujeme veľmi ľahké až stredné napätie podľa hĺbky uloženia ovplyvňovanej fascie. Opäť môžeme súčasne použiť veľmi malého tlaku. 

 

 

 

 


Fasciálna korekcia - aplikácia

Kotvu tejpu umiestnite bez napätia v neutrálnej pozícii segmentu za miesto, ktoré chcete ovplyvňovať. Jednou rukou kotvu tejpu pridržiavajte a druhou s ľahkým napätím "oscilujte" bázou tejpu v jeho pozdĺžnej či priečnej ose (viď. predchádzajúci obrázok). Pred zmenou pozície v segmente tejp dôkladne "zažehlite". 

 

 


Technika fasciálnej korekcie

Po nanesení celej bázy vyzvite klienta k natiahnutiu segmentu (v tomto prípade flexia kolenného kĺbu) a dolepte "tails" tejpu bez napätia. Tejp sa zmršťuje smerom ku kotve a teda aj pohyb fascie je vedený smerom ku kotve tejpu (v tomto prípade laterálnom smerom).

 

 

Aplikácia fasciálnej korekcie technikou "barenia hlava", multismerová mobilizácia. Táto technika slúži k mobilizácii fascii viacerými smermi. Môžete kombinovať "osciláciu" v priečnej aj pozdĺžnej ose tejpu (postup pozri kap. 6.5.3, obr. 6.25b, c).

 

 

Autorka článku Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT je ​​spoluautorka knihy „Terapeutické využití tejpování“, autorka knihy "Lymfotaping - terapeutické využití tejpování v lymfologii" a lektorkou kurzu "Terapeutické využitie Temtex Tapu".

Zdroj:

KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití tejpování. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 43 s. ISBN: 978-80-271-0181-8