Flossband

Flossband predstavuje silný gumový pás z latexu, najčastejšie o dĺžke 2 m a šírke 5 cm, ktorý sa využíva k terapii pomocou metódy „tissue flossing“. Pomocou kombinácie silnej kompresie, ktorú je možné dosiahnuť práve pomocou aplikácie flossingových pásov a následného terapeutického ošetrenia, je možné docieliť zníženie bolestivosti, zlepšenie regenerácie, zlepšenie posunlivosti mäkkých tkanív, odstránenie kĺbových blokád a taktiež zlepšenie výkonu. Flossband tak predstavuje jednoducho použiteľný, skladný a prakticky nezničiteľný nástroj na terapiu, ktorý môže mať terapeut alebo športovec neustále pri sebe. Flossbandové pásy je taktiež možné efektívne kombinovať s ostatnými metódami ošetrenia a rôznymi inými terapeutickými pomôckami, pre dosiahnutie ešte väčšieho efektu samotnej terapie.

späť