Flossing

Metóda terapie „tissue flossing“ naberá od roku 2013 na veľkej popularite vo svetovej ale aj domácej fyzioterapii. Svoje miesto si však určite nájde aj v rámci športovej prípravy profesionálnych ale i amatérskych športovcov. Jedná sa o modernú terapeutickú metódu, ktorá využíva špeciálne navrhnutých elastických gumových pásov, k ošetreniu ťažkostí pohybového aparátu a k pozitívnemu ovplyvneniu muskuloskeletálneho, kardiovaskulárneho, nervového ale aj lymfatického systému ľudského tela. „Tissue flossing“, „voodoo flossing“ alebo jednoducho len „flossing“ tak pomáha terapeutom dosiahnuť plného zdravia a vyššej výkonnosti u ich pacientov a športových zverencov. Vďaka kompresii mäkkých tkanív a kĺbov, ktorá vzniká v priebehu ošetrenia flossingovými gumovými pásmi a jej následným uvoľnením, sa dosahuje terapeutický efekt danej metódy ošetrenia, ktorý má za následok zníženie bolesti, zlepšenie prekrvenia, zlepšenie posunlivosti mäkkých tkanív, čo má priamy vplyv na zlepšenie športového výkonu. Metóda „tissue flossing“ je vhodná k ošetreniu pohybového aparátu v akomkoľvek štádiu ochorenia. Je tak vhodná na použitie u akútnych, postakútnych aj chronických stavov. Veľký význam má však taktiež rámci prevencie zranení pohybového aparátu.

späť