Infra lampa

Infra lampy môžeme zaradiť do kategórie termoterapeutických procedúr. Účinok infra lampy sa v podobe infračerveného svetla dostáva do podkožia a výrazným spôsobom sa tak cieľové tkanivo prehrieva. Prehriatie je spôsobené celkovým prekrvením v danej lokalite, s čím súvisí aj zvýšenie látkovej výmeny. Infra lampami môžeme cieliť lokálne alebo na celý organizmus. Infra lampy sa veľmi často využívajú pred masážou.

späť