Inkontinenčné pomôcky

ČO JE VLASTNE INKONTINENCIA?

Inkontinencia je samovoľný únik moču, zapríčinený mnohými faktormi. Veľa ľudí sa nesprávne domnieva, že inkontinencia sa týka iba starších ľudí, čo nie je zďaleka skutočnosťou. Nezáleží na veku, inkontinenciou môžu trpieť ako starší ľudia, tak deti a trápia ženy aj mužov.

Inkontinencia môže byť:

 • stresová - pri zvýšení vnútrobrušného tlaku (časté kašľanie, ťažká práca), zmena pozície panvových orgánov
 • urgentná - primárna = nervové spustenie mikcie (močenia) alebo samotnými svalovými bunkami                                                                  - sekundárna = vplyvom nádorových buniek, po infekciách (postinfekčne), po operáciách (pooperačne) alebo vplyvom cudzích telies         
 • reflexná - porucha v centrálnom nervovom systéme (najčastejšie u ľudí s demenciou)
 • paradoxná - porucha inervácie (zásobovanie nervovými vláknami) močového mechúra
 • psychogénna - pri stavoch strachu alebo úzkosti
 • návalová - u starších mužov vplyvom zväčšenej prostaty

 

Predísť alebo zmierniť inkontinenciu možno pravidelným pitným režimom, pravidelným vyprázdňovaním, posilňovaním svalov panvového dna alebo využitím kompenzačných pomôcok (inkontinenčné nohavičky, plienky a i.) pre socializáciu s okolím.

DRUHY INKONTINENČNÝCH POMÔCOK:

Inkontinenčné pomôcky pre ľahký únik moču:

 • slipové vložky
 • vložky
 • vložky pre mužov aj.

 

 Inkontinenčné pomôcky pre vyšší únik moču:

 • plienkové nohavičky
 • fixačná spodná bielizeň
 • vložné plienky a iné.

 

Savosť inkontinenčných pomôcok býva spravidla označovaná na obale tzv. kvapkami. Čím viac kvapiek, tým vyššia savosť.

späť