Luxácia (vyvrtnutie)

Kĺbová zranenia spôsobené vychýlením kĺbovej hlavice z kĺbového púzdra popr. z kĺbovej jamky. Dochádza k nemu pri prekročení fyziologického rozsahu daného kĺbu. Veľmi bolestivé zranenie prejavujúce sa opuchom, hematómom a sťažením až nemožnosťou pohybu (záleží od rozsahu).

LIEČBA:

Je nutné, aby liečba tzv. repozícia prebehla v čo najkratšom časovom rozmedzí. Pri menších kĺbov napr. kĺb prsta sa vykonáva v lokálnej anestézii, u väčších kĺbov napr. bedrový kĺb je pacient uvedený do celkovej anestézie. Potom je nutná aplikácia znehybňujúceho obväzu (sádra alebo ortéza) v rozsahu 2-5 týždňov s následným rehabilitováním.

Recidivujúce a habituálne luxácie sú spravidla riešené operačným výkonom. Chirurgicky sa rieši aj vykĺbenie, u ktorého sa manuálne napravenie nepodarilo.

späť