Lymfológia

Lymfológia je lekársky odbor zaoberajúci sa problematikou a komplexnou liečbou lymfedému. Lymfedém sa začína čoraz viac objavovať a skloňovať aj medzi nelekárskou verejnosťou, a preto je dôležité tento výraz objasniť.

Lymfatický systém

Lymfatický systém je v ľudskom tele uložený len tesne pod kožou. Podobne ako krvný systém je tvorený cievami, v ktorých však neprúdi krv, ale lymfa. Dalo by sa povedať, že lymfatický systém je systémom odpadovým, pretože z nášho tela vylučuje vysokomulekulárne bielkoviny, ktoré sú brané ako produkty odpadové. Pohyb lymfy zabezpečuje kostrové svalstvo a veľmi jemný peristaltický pohyb lymfatických ciev. Vďaka tomu je lymfa (miazga) posúvaná vpred. Akonáhle však dôjde z akéhokoľvek dôvodu k poruche tohto transportného systému, začína sa lymfa hromadiť. Najčastejšie sa to tak deje práve v dolných končatinách z dôvodu neefektívneho transportnému systému, ktorý vedie lymfu proti gravitácii. Práve takéto nahromadenie lymfy je označované ako lymfedém.

Ukladanie lymfy

Keď nedôjde k včasnému zákroku a lymfa sa znovu nerozpohybuje, dochádza k ukladaniu tejto lymfy a postupom času sa stáva lymfedém tuhším a horšie sa ho človek zbavuje. Dochádza k tzv. fibrotizácii tkaniva. Tvar končatín sa mení a dochádza k ich deformácii. Ďalšou komplikáciou môže byť, keď takto tuhý lymfedém začne utláčať aj systém nervový a krvný. Dochádza k horšiemu prekrveniu dolných končatín, pocitu ťažoby a únavy. To môže byť sprevádzané tvorbou najrôznejších plesní a zápalov.

Diagnostika

Dôležité je venovať sa prevencii a včasnej diagnostike tohto problému. Lymfológia sa zaoberá práve komplexnou liečbou týchto problémov spojených s nedostatočnosťou lymfatického systému. Možnosti liečby sú: manuálna lymfodrenáž, prístrojová lymfodrenáž (lymfoven) a kompresívna terapia (kompresívne podkolienky, pančuchy, ramenné návleky).

späť