Neurorehabilitácia je odborom budúcnosti

Neurorehabilitácia je veľmi komplexný pojem zahŕňajúci starostlivosť o pacientov s neurologickou diagnózou s cieľom obnovy funkcie a zlepšenia kvality ich života. Spadá pod ňu široké spektrum odborov. Platí, že predovšetkým u neurologických pacientov je multiodborová spolupráca a rešpektovanie individuálnych potrieb a zručností pacienta v rámci liečby zásadné. V ideálnom prípade má pacient k dispozícii tím zložený z neurológa, psychológa, fyzioterapeuta, ergoterapueta a logopéda. V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať fyzioterapeutickou intervenciou u pacientov s neurologickou diagnózou.

Neurorehabilitacia_je_velmi_komplexny_pojem

Diagnózy, s ktorými sa môžeme v neurorehabilitácii stretnúť

Diagnózy, s ktorými sa v rámci neurorehabilitácie môžeme stretnúť je veľa. Všeobecne možno povedať, že v rámci neurologických diagnóz, kedy dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva, napríklad pri centrálnej mozgovej príhode alebo pri traumatickom poranení, sa pri rehabilitácii využíva tzv. neuroplasticity mozgu. Ide o regeneračnú schopnosť centrálnej nervovej sústavy. Hoci v minulosti bolo centrálne nervové tkanivo považované za neobnoviteľné a v dospelosti za rigidné, dnes už vieme, že to tak nie je. Napriek tomu, že nové neuróny už v dospelosti nevznikajú, k obnove môže dochádzať práve prostredníctvom neuroplasticity. Táto obnova je buď štrukturálna, kedy dochádza k novému vzniku spojov medzi neurónmi, alebo funkčná, kedy časť mozgu prevezme úlohu poškodenej oblasti. Práve prostredníctvom vnemov a informácií z periférie sa snažíme v rámci neurorehabilitácie osloviť nervové tkanivo mozgu a prebudiť tak tieto regeneračné procesy. 

Rehabilitacne_systemy_pro_horne_i_dolne_koncetiny

Na terapiu neurologických diagnóz sú využívané metódy na neurofyziologickom podklade. Je na každom fyzioterapuetovi, ktorý z konkrétnych prístupov zvolí, podľa kompatibility s konkrétnou diagnózou. Príkladom neurofyziologických prístupov je Vojtova reflexná lokomócia, koncepty DNS, ACT, PNF a ďalšie. Tieto prístupy sú v rámci individuálnej fyzioterapeutickej intervencie kombinované s metódami mobilizácií, terapiou mäkkých tkanív a liečebnej telesnej výchovy na nastavenie ideálneho tonusu, ovplyvnenie kĺbových blokád, postavenie jednotlivých segmentov či zníženie bolestivosti.

Exoskeletony_je_mozne_vyuzit_pre_neuromotorickou_rehabilitacii

Rehabilitačné systémy pre horné aj dolné končatiny

Veľkou výhodou je, ak je možné v rámci pracoviska využiť pre pacienta niektorý z pokročilých rehabilitačných systémov. V nasledujúcich odsekoch prinášame predstavenia produktov od firmy BTL, ktoré je možné v rámci pokročilej robotickej rehabilitácie využiť. Značka BTL ponúka možnosti neurorehabilitačných pomôcok pre hornú aj dolnú končatinu a zároveň pre celé telo. Prístroje sú koncipované ako pre terapiu, tak diagnostiku.

Pre vertikalizáciu pacienta je možné využiť prístroj Innowalk, ktorý zaisťuje nielen vertikálnu pozíciu pacienta, ale aj dynamický pohyb dolných končatín a simuláciu chôdze. Vďaka vertikalizácii sú u imobilných pacientov zaťažované kostné štruktúry v rámci prevencie osteoporózy, vertikálnou pozíciou je tiež podporovaná peristaltika. Tok informácií z periférnych receptorov zo svalov a šliach do centra stimuluje nervové tkanivo k tvorbe nových spojov medzi neurónmi (pozri druhý odsek). Pomocníkom pri nácviku chôdze a vertikalizácii ďalej môže byť prístroj Exoatlet, ktorý je možné nastaviť tak, aby vyhovoval schopnostiam a potrebám daného pacienta. V rámci nácviku chôdze je možné využiť tréning so spätnou väzbou na prístroji Walker view či na chytrých bradlách, kde je možné trénovať aj chôdzu po schodoch. Tieto prístroje sa dokážu vďaka senzorom, ktoré vnímajú reakciu tela na pohyb, šetrne prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta.

Roboticky_asistovana_rukavice_je_plne_prizposobitelna

Exoskeletóny pre neuromotorickú rehabilitáciu

Exoskeletón Alex je možné využiť na neuromotorickú rehabilitáciu celej hornej končatiny. Prístroj obsahuje senzory na snímanie pohybu ramenného i lakťového kĺbu, ďalej predlaktia a zápästia. Na terapiu akra hornej končatiny je možné využiť prístroj Gloreha, roboticky asistovanú rukavicu. Rukavica je plne prispôsobiteľná schopnostiam daného pacienta, v troch stupňoch je možné modifikovať mieru dopomáhania pohybu. Prístroj slúži na nácvik motoriky ruky ako pre plne pasívne pohyby, tak aj pre pacientov so zameraním na zlepšenie rýchlosti, presnosti či kondície.

Pristrojova_terapia_v_dnesni_dobe_predstavuje_perspektivneho_pomocnika

Prístrojová terapia v dnešnej dobe predstavuje perspektívneho pomocníka v rámci terapeutickej intervencie. Odbor prechádza mnohými zmenami a smeruje k čoraz sofistikovanejšiemu prístupu. V tomto článku sme chceli dať stručný náhľad, akým smerom sa robotika v rámci fyzioterapie uberá. Myslím však, že sa v budúcnosti máme rozhodne ešte na čo tešiť.

 

Autorka článku je fyzioterapeutka Fakultnej Thomayerovej nemocice v Prahe