Rehabilitačné pomôcky pre deti

Zásady fyzioterapie detí

Fyzioterapia u detí má mnohé špecifiká a zrejme tým najvýraznejším je predovšetkým fakt, že terapia by mala byť pre deti zároveň akousi hrou. V rámci terapie je vhodné sa snažiť pracovať s dávkou kreativity a empatie. To predovšetkým preto, že pozornosť detí má kratšie trvanie ako u dospelých pacientov, práca fyzioterapeuta je tým teda značne modifikovaná. Zároveň ale prináša množstvo krásnych možností rozvoja improvizačných schopností. Prostredníctvom pozitívnej motivácie a hier sa snažíme dieťa naučiť správne vnímať svoje telo a vykonávať zadané cvičenia. Je dobré urobiť z cvičenia akýsi rituál tak, aby bola dodržaná potrebná frekvencia a dochádzalo k progresii stavu. Nebojíme sa deti pochváliť za pekné cvičenie, zhovievavosť je na mieste už vzhľadom na to, že pre menšie deti je náročné pochopiť, k čomu presne sú im cvičenia dobré. Aj to je dobré deťom vysvetliť, komunikovať s nimi tak, aby vedeli, že cvičia sami pre seba a tým si pomáhajú. Zároveň je dôležité a veľmi často dosť náročné napojiť sa na náladu, v ktorej sa práve deti nachádzajú. Nálady totiž často nie sú úplne konštantné a dieťa nebýva schopné ich príliš korigovať. To už je potom na našej schopnosti empatického zaobchádzania a na tom, ako sme schopní energiu pri terapii dávkovať, skrátka niekedy pridávať a niekedy podľa potreby uberať. Jednotlivé cviky je vhodné pre deti vždy nejako pomenovať tak, aby si ich lepšie zapamätali.

Vhodné pomôcky pre detskú rehabilitáciu

V prípade detskej rehabilitácie je pestrý výber pomôcok na prednom mieste. Potreba nových vnemov je vysoká a pre nás bude jednoduchšie ju ukojiť práve so širšou možnosťou výberu pomôcok. Začať môžeme napríklad s obľúbenými rehabilitačnými loptami rôznych veľkostí a tvarov. Veľmi hojné a príjemné využitie má klasický gymball, na ktorom sa dá zamerať napríklad na trupovú stabilizáciu či stabilitu dolných končatín. Možno ho využiť aj pri cvičení niektorých pozícií z vývojovej kineziológie, príkladom môže byť pozícia tretieho mesiaca na chrbte. Ideálne je vybrať pre deti nejakú loptu s menším rozmerom, napríklad túto: Thera-Band Pro Series Gymnastická lopta 55 cm, červená.

 Thera-Band-pro-series-gymnasticka-lopta-55-cm-cervena

Obľúbený je tiež overball, ktorý je menší a finančne dostupnejší: Rehabiq Overball, 25 cm, modrý. Obe lopty majú využitie pri liečbe širokého spektra diagnóz, ktoré sú časté nielen pre detský vek. Napríklad pri skolióze, rôznych posturálnych vadách aj neurologických ochoreniach.

Thera-Band-balancna-podlozka-cierna 

V rámci terapie plochých nôh je vhodné využívať rôzne podložky či chodníčky, skrátka naučiť detské chodidlo prispôsobovať sa meniacemu sa povrchu a tým tvarovať klenby nohy. Na to sú možné využiť napríklad penové podložky: Thera-Band balančná podložka, čierna - veľmi mäkká, 34x26x6cm, Rehabiq Balančná podložka - kopula alebo Thera-Band balančná šošovka, 33 cm, zelená. V ideálnom prípade môžeme kombinovať viacero týchto podložiek za sebou a vytvoriť tak pre deti sensomotorický chodníček.

Ďalším pomocníkom pri terapii môže byť BOSU Balance Trainer SPORT, ktorý sa dá využiť pre nácvik stability napríklad v kombinácii s overballom tak, že budeme malému pacientovi stojacemu na bosu overball hádzať a korigovať jeho stoj do fyziologickej podoby, prípadne ho modifikovať napríklad do podrepu. Ide o veľmi efektívny cvik, ktorý je zároveň u detí naozaj obľúbený.

Prostredníctvom Thera-Band CLX - žltý, slabý je možné využiť elastický odpor na posilnenie či pretiahnutie daných segmentov. V tomto prípade by som určite volila ten najslabší možný, ktorý sa v prípade potreby dá preložiť napoly a zvýšiť tak odpor.

Thera-Band-clx-zlty-slaby 

Ako sprievodnú terapiu u detí využívame aj aplikáciu tejpov, samozrejme pokiaľ deti tejp tolerujú a pokiaľ lepidlo nevyvoláva alergickú reakciu. Vhodný je napríklad pri korekcii chybného postavenia členkových kĺbov či stimulácii klenby nohy. Tejpovacích pások je niekoľko druhov a pre deti je často odmenou, že si môžu vybrať farbu, ktorú sami chcú. Je teda fajn mať nejaké v zásobe.

Tejpovacie-pasky 

Ako posledné by som ešte chcela doplniť zmienku o pomôcke, ktorá sa využíva predovšetkým pri ergoterapii. Ide o terapeutickú hmotu: cosiMed terapeutická hmota - 85 g, stredná, možno ju využiť napríklad pri poúrazovej stimulácii jemnej motoriky ruky.

Záverom môžeme znovu zopakovať, že hlavnou zásadou výberu pomôcok pre fyzioterapiu detí je predovšetkým pestrosť. Najhoršie sa pri terapii pracuje s deťmi, ktoré terapia vôbec nebaví a nemajú vlastnú motiváciu na cvičenie. Preto je na nás skombinovať pomôcky tak, aby sme vytvorili príjemné a kreatívne cviky, ktoré budú deti baviť a budú pre nich zároveň pochopiteľné. S tým nám môžu vyššie spomínané pomôcky veľmi zásadne pomôcť.

Zdroj obrázkov: https://www.rehabilitacnepomocky.sk/