Riešenie bolesti horného trapézu pomocou cross tapu

Ako na bolesť horného trapézu pomocou cross tapu?

Bolesti v oblasti horného trapézu (oblasť šije) sú bežným problémom, ktorý môže mať negatívny vplyv na každodenný život a pohodlie. Horná trapéz je sval, ktorý sa nachádza na hornej časti chrbta a krku a je často napätý (hypertónne) alebo sa v ňom nachádzajú bolestivé body na svalových vláknach (trigger pointy). Možných príčin tohto stavu je viac, patrí sem napríklad zlé držanie tela, spôsobené sedavým životným štýlom a nedostatočnou ergonómiou pracovného miesta, emočné napätie a stres, nevhodné pohybové stereotypy či nadmerné cvičenie zaťažujúce práve túto oblasť.

V nižšie priloženom videu vám ukážeme, ako si možno pomôcť od tejto nepríjemnej bolesti pomocou aplikácie cross tapu a kinesiotapu. Vždy je však vhodné skombinovať túto metódu s individuálnym aktívnym cvičením, ktoré povedie k eliminácii spúšťačov bolesti trapézu.

Ako na samotnú aplikáciu tapu?

1. V prvom rade je potrebné určiť bolestivý bod na oblasti trapézového svalu, preto tu vykonáme palpačné vyšetrenie po celej dĺžke jeho vlákien. Akonáhle nájdeme bolestivý bod, ktorý môže spôsobovať aj napríklad bolesť šíriacu sa do vzdialenejšej oblasti, vyznačíme si toto miesto bodkou.
2. Na označené miesto aplikujeme cross tape.
3. Ďalej budeme facilitovať/aktivovať spodnú časť trapézu tak, aby sme uľavili hornej časti trapézu. Teraz využijeme Spophy elastický kinesio tape.
4. Vyznačíme si oblasť stavca Th12, nájdeme si oblasť vnútornej strany hrebeňa lopatky, ktorú tiež vyznačíme. Oblasť medzi týmito dvoma bodmi uvedieme do
pretiahnutia tak, že pacient vykoná rotáciu a mierny predklon smerom k druhej strane tela, zároveň lopatku odtiahne od chrbtice.
5. Nastrihneme si tejpovaciu pásku, môžeme ju vymerať trochu kratšiu, pretože ju povedieme medzi týmito bodmi v napätí aspoň 15 percent.
6. Nalepíme kotvu na oblasť Th12, bez napätia a v základnej polohe.
7. Stred tejpu lepíme v napätí 15 percent a v polohe pretiahnutia oblasti. (viď. vyššie)
8. Kotvu nalepíme na oblasť vnútornej strany hrebeňa lopatky. Zažehlíme.