Tlakomer

Tlakomer je dnes už väčšinou digitálny prístroj na meranie krvného tlaku, často ale ešte môžeme u lekárov vidieť tlakomery klasické (manuálne). Tlakomer je vhodná zdravotnícka pomôcka pre osoby s vysokým krvným tlakom alebo s poruchami srdcového rytmu. Tlakomery delíme na ramenné a tlakomery na zápästie. Súčasťou tlakomeru je sťahovacia manžeta. Vzhľadom k ich veľkosti a ľahkému použitiu sú dnes už bežnou súčasťou domácností. Medzi najznámejších výrobcov tlakomerov patrí Omron a Hartmann.

Pred meraním je nutné byť aspoň 5 minút v pokoji. Fyzická námaha hodnoty merania značne zvyšuje, výsledky sú potom irelevantné. Pri meraní v pokoji dýchajte, nerozprávajte a nevenujte sa iným aktivitám (čítanie, písanie a i.).

Hodnoty namerané digitálnym prístrojom po dokončení merania značia:

prvá hodnota - tlak systolický (stiahnutie srdcovej svaloviny)

druhá hodnota - tlak diastolický (uvoľnenie srdcovej svaloviny)

tretia hodnota - pulz (tlaková vlna vypudzujúca krv zo srdca do tela)

Ideálne hodnoty krvného tlaku (1. + 2. Hodnota) by sa mali pohybovať okolo 120/80 mm Hg. Ak sú namerané hodnoty vyššie ako 140/90 mm Hg hovoríme o tzv. hypertenzii. Naopak, ak vám tlakomer ukáže hodnoty nižšie ako 100/70 mm Hg jedná sa o tzv. hypotenziu.

V prípade srdcového pulzu (3. hodnota) považujeme za ideálne hodnoty medzi 60-80 tepov/min. Ak hodnota pulzu prevyšuje 90 tepov/min. jedná sa o tzv. tachykardiu (zvýšená tepová frekvencia). Ak je nameraná hodnota pod 60 tepov/min. hovoríme o tzv. bradykardii (znížená tepová frekvencia).

U profesionálnych športovcov sa tieto hodnoty značne líšia, môžu byť až o polovicu nižšie.

 hypertenzia   krvný tlak

 

späť