Včasná rehabilitácia u reumatochrurgických zákrokov a možnosti využitia kineziotapu, kryoterapie a Biofreeze spreju u reumatodnej artritídy

 

Operácia u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA) nie je nič výnimočného. Každý reumatochirurgický výkon je veľmi špecifický a napríklad dnes už rutinná operácia, ako je totálna endoprotéza (TEP) má svoje špecifiká. U reumatických pacientov sa mnohokrát hojenie predlžuje a to vďaka základnej medikamentóznej liečbe (kortikoidy, biologická liečba či cytostatiká). Preto je veľmi dôležité, k pacientovi pristupovať jednotne a prihliadať k stupňu ochorenia, farmakologickej liečbe a k jeho celkovému stavu. Každý pacient sa vyrovnáva s týmto autoimunitným ochorením veľmi individuálne a každý na bolesť reaguje inak. Taktiež terapeut musí brať v úvahu pridružené ochorenia, ktoré sú pre reumatológiu typické. V tomto článku sa budem zaoberať jednak včasnou fyzioterapiou v pooperačnom období po operácii hallux valgus a ďalej vplyvom kineziotejpu, BiofreezeTheraPearl produktov u pacientky s reumatoidnou artritídou.            

                                     Biofreeze produkty                      ulnárna deviácia RA

 

Reumatoidná artritída

Pre začiatok by bolo dobré uviesť, aspoň základy ohľadom diagnózy RA. RA je autoimunitné a chronické zápalové ochorenie, ktoré napáda synoviálne výstelky kĺbov, šliach a tiažových vačkov (búrz). Toto ochorenie je charakterizované symetrickou polyartritídou, ktorá vzniká v priebehu týždňov až mesiacov a je sprevádzaná celkovými príznakmi ako únava, nechutenstvo, ranná stuhnutosť, väčšinou býva prítomný aj opuch a bolestivosť kĺbov bez začervenania. V ďalších neskorších fázach vzniká typická ulnárna deviácia v metakarpofalangeálnych kĺboch ​​a vznik kĺbových deformít (Obr. Č. 1 – Ulnárna deviácie, www.internimedicina.cz). V dnešnej dobe vďaka včasnej diagnostike a vynikajúcej farmakológií dochádza k závažným deformitám v menšej miere, než tomu bolo v minulosti. Viac informácií ohľadom diagnózy RA, fyzioterapie a možnosti liečby nájdete v článku - Reumatoidná artritída.

 

Reumatochirurgia, hallux valgus a operačné riešenie tohto prípadu

Ako už bolo napísané vyššie, operácie pre reumatikov sú typické a často aj komplikované vďaka ich základnej liečbe a štádiu ochorenia. Reumatochirurgické výkony na dolných končatinách (DKK) sú u RA veľmi časté, udáva sa operácia až v 90% prípadov. Vďaka zápalu dôjde postupne k poklesnutiu, v niektorých prípadoch až k vymiznutiu, priečnej a pozdĺžnej klenby (Obr. Č. 2 - RA u DKK, zdroj: vlastná fotodokumentácia).

Ďalej sa pacientom vytvárajú otlaky, ktoré sú veľmi bolestivé, nasleduje znemožnenie nosenia štandardnej obuvi, zmena stereotypu chôdze a následne tak vzniká preťažovanie ostatných kĺbov, čo má vplyv na celkovú postúru človeka. Preto je vždy na mieste mať tím zložený z reumatológa, ortopéda a ortotika.

U reumatickej nohy sú takmer vo všetkých prípadoch prítomné kladivkové prsty - vďaka poklesu priečnej klenby a ďalej hallux valgus (valgózna deviácia). Operácií, na úpravu hallux valgus bolo popísaných viac ako 100. V tomto prípade bolo vybrané riešenie artrodézou (stuženie) metatarzofalangeálneho (MTP) kĺbu palca. Artrodéza, teda úplné znehybnenie MTP kĺbu palca sa používa najmä u pokročilých deštrukcií kĺbu. Táto metóda býva použitá napríklad aj u diagnózy hallux rigidus (stuhnutý palec). Vďaka tejto metóde nedôjde k skráteniu palca. Artrodéza MTP je nastavená do 15 ° dorzálnej flexie, vďaka ktorej môže dôjsť k fyziologickému odvalu chodidla. Vďaka tomu však mávajú pacienti spočiatku problémy s chôdzou a s rovnováhou, na ktorú je potrebné sa v priebehu fyzioterapie zamerať. V praxi som sa taktiež stretla s problematikou výberu obuvi. Široká ponuka obuvi pre pacienta po operácii prednožia alebo vôbec po operácii akra DKK nespĺňa vhodné kritériá (dostatočne široké prednožie, poddajný materiál, mierne vyvýšená päta a pod.).

 

Tejpovanie opuchu a kryoterapia v pooperačnom období 

V priebehu prvých dní po operácii zahajujeme prevenciu trombembolickej choroby, teda cvičenie cievnej gymnastiky. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o akrum končatiny, veľmi často tu býva prítomný opuch = polohovanie končatiny - pravidlom býva, že končatina je polohovaná vyššie, než je srdce. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou terapie je lokálna kryoterapia. V tomto prípade som využila TheraPearl (Obr. Č. 3 - TheraPearl, zdroj: https://www.rehabilitacnepomocky.sk/znacka/therapearl/), ktorý pomôže jednak od bolesti, opuchu tak aj zníži lokálne teplotu. U reumatikov nie je dobré aplikovať kryoterapiu priamo na pokožku, ale napríklad cez tenký uterák a pod. Pacienti s RA potom môžu využiť TheraPearl aj v jeho opačnej funkcii, teda nahriatie a lokálne si aplikovať tepelný zábal.

TheraPearl zábal na koleno                           TheraPearl zábal na koleno                           tejping hallux

 

Možnosťou využitia kineziotejpu u pacientov s RA. U reumatických pacientov, je veľmi dôležité dbať na zásady aplikácie kineziotejpu a na možné kontraindikácie (papierová koža, deformity, erytém a pod.).

V prípade, že sa u dolnej končatiny (DK), v tomto prípade po operácii, objavuje opuch, ktorý býva vo väčšine prípadov prítomný a pretrváva aj v ďalších fázach hojenia, aplikujeme lymfatický tejp, ktorý sa v týchto prípadoch veľmi osvedčil a pacientom uľavil ( obr.4 - Ukážka kineziotejpu - stehy ex, zdroj: vlastná fotodokumentácia). U mojej pacientky bolo sterilné krytie iba v oblasti MTP kĺbu palca, mohla som teda aplikovať tejp na celé akrum. Kineziotejp môžeme využiť jednak u pooperačných stavov v rámci prevencie opuchu a na ošetrenie jazvy, ale aj u chronických či akútnych stavov RA. Využívame lymfatické tejpovanie, mechanické alebo funkčné techniky, ktorými docielime stabilizácie kĺbu. Osvedčené mám tejpovaní MCP kĺbu palca ruky, u ktorého veľmi často dochádza k luxácii a tým k znemožneniu konania denných činností (ADL). V prípade opuchov prstov či zápästia je vhodná aplikácia lymfotejpu, pri bolestiach drobných kĺbov ruky potom aplikácie funkčnej techniky a tým centrácia kĺbu.

 

Pooperačná topánka a aplikácia kineziotejpu v spojení s Biofreeze sprejom u RA

K extrakciu stehov v prípade hojenia per primam dôjde počas 10 - 14 dní. Pacient dodržiava rady operatéra, chôdzu pomocou barlí bez došliapnutia na prednožie. V tomto prípade nám veľmi dobre poslúži pooperačná topánka, ktorá umožňuje nášľap na pätu, ale prednožie má odľahčené. Táto topánka nie je zatiaľ veľmi rozšírená a známa, ale z vlastnej praxe ju môžem odporučiť. Plný došľap vždy určuje operatér (zvyčajne 6-8. týždeň po operácii). Po extrakcii stehov je možné sa začať venovať viac jazve a prípadnému pretrvávajúcemu opuchu. Reumatický pacient je veľmi často veľmi bolestivý a ako už bolo napísané, hojenie býva predĺžené. Preto ak pretrváva opuch a bolestivosť naďalej, aplikujeme lymfatický tejp s možnosťou pridania tejpu na korekciu jazvy a na tejp aplikovať Biofreeze sprej. U mojich pacientov sa Biofreeze sprej či gél osvedčil veľmi dobre. Na jednej strane uľavuje od bolesti a na strane druhej má dlhodobo trvajúce chladivé účinky. Vďaka predtým aplikovanému kineziotejpu sa účinok a doba pôsobenia Biofreeze spreja predĺži.

                                    Biofreeze Spray                                        temtex kinesio tape tourmaline modra tejpovaci paska

 

Záver:

U pacientov s reumatoidnou artritídou, ak to stav dovolí a ak nie sú prítomné kontraindikácie, považujem využitie kineziotejpu za prospešné. Z mojej praxe odporúčam využívať lymfatické tejpovanie v rámci opuchu, funkčné a mechanické tejpovanie k centrácií kĺbov a potom rôzne techniky u pridružených ochorení, ako sú napríklad úžinové syndrómy. Thera-Pearl sa mi osvedčil u akútnych stavov, kedy sa odporúča kryoterapia a v pooperačnom období. Čo by som rada zdôraznila u Thera-Pearl, je možnosť využitia jednak v rámci kryoterapie tak i termoterapie. Teda pre pacienta úplne vhodný produkt, ktorý určite využije. U mojej pacientky s reumatoidnou artritídou sme dlhodobo bojovali s opuchom akra operovanej DK, bolestivosťou a zhoršeným hojením jazvy. Bola som veľmi rada, že som objavila Biofreeze spray, ktorý mi v terapii veľmi pomáhal a moju prácu tak uľahčoval. Vrelo odporúčam aplikáciu Biofreeze spreja na tejp. Pacientka naďalej využívala a pravdepodobne aj naďalej využíva Biofreeze spray pri artritických bolestiach. Biofreeze Vám reumatoidnú artritídu nevylieči, ale dokáže aspoň z časti zmierniť priebeh akútneho štádia a bolesti.

 

Dudková 3    

Autorka článku Bc. Michaela Dudková