Zdravotnícke potreby

Široký okruh zdravotníckych materiálov používaných k liečeniu ľudí (nie lieky!). Zdravotnícke potreby je možné definovať ako veľmi rozsiahlu škálu pomôcok, materiálov a prístrojov zo všetkých odvetví medicíny. Pre verejnosť sú to napríklad obväzové materiály, teplomer, tlakomer, invalidný vozík, ortézy a bandáže, okuliare, naslúchatká a ďalšie. Z radov zdravotníkov sa jedná o defibrilátory, fonendoskopy, sterilné materiály – ihly a kanyly, injekčné striekačky, skalpely, katétre a iné. Väčšina zdravotníckych potrieb je pre verejnosť voľne predajná v predajniach zdravotníckych potrieb a lekárňach za hotové peniaze alebo na poukazy od lekára.

späť