Amputácie

Amputácia je chirurgické alebo úrazové odstránenie periférnej časti tela (prst, dolná končatina, horná končatina). Amputácia patrí k najstarším historicky doloženým chirurgickým výkonom. V histórii však amputácia nemala iba terapeutický význam, ale tiež sa využívala pri niektorých rituáloch alebo dokonca ako forma trestu. K amputácii sa často pristupuje ako k poslednej možnej záchrane končatiny alebo dokonca života. Z chirurgického hľadiska sa amputácia vykonáva otvorene alebo uzavreto.

Príčiny amputácie

Indikácie k amputácii sú rôzne. Medzi vôbec najčastejšie amputácie končatín patria amputácie dolných končatín z dôvodu poruchy prekrvenia. Pri chybnom prekrvovaní končatiny je zvyšok tela nadmerne vyťažený a môže dôjsť až k stavu ohrozujúcemu na živote. Medzi ďalšie príčiny amputácie patrí:

 • PAOD (akútny x chronický uzáver tepien)
 • Devastácia končatiny úrazom
 • diabetes mellitus
 • Osteomyelitída (zápal kosti)
 • Zhubné nádory (osteosarkóm)
 • Ťažká infekcia končatín

 

Komplikácie pri amputácii

Po vykonanej amputácii je samozrejme pacient vystavený veľkému množstvu rizík, ktoré by mohli spôsobiť až fatálne následky. Medzi najčastejšie komplikácie patrí kožná nekróza, hematóm, gangréna pahýľa alebo opuch. Veľmi časté sú tiež typické fantómové ťažkosti, čo v podstate znamená, že sa pacient sťažuje na bolesť končatiny, ktorú však už nemá. Je to stav po operácii, kedy si centrálny nervový systém pacienta zatiaľ nezvykol na fakt, že končatina chýba. Tieto komplikácie sú najčastejšie liečené farmakami. V prípade, že bolesti neustupujú, je na mieste revízia.

Aký je režim pacienta tesne po prevedení výkonu?

1) doliečenie operačnej rany

2) odstránenie stehov a drenáže

3) otužovanie pahýľa

4) rehabilitácia - posilňovanie svalov

5) nácvik chôdze o barlách

6) presun do špecializovaného rehabilitačného zariadenia

 

Amputácie nohy

Amputácie dolnej končatiny sú pomerne časté. Najčastejšie je to z dôvodu uzáveru tepien pri ischemickej chorobe dolných končatín. Tepnový uzáver rozlišujeme na akútny (prudká bolesť, chladná končatina, nehmatateľné pulzácie, parestézia až anestézia nohy, ...) a chronický (3. štádiá podľa Fontaina). Aj tu je dôležitá prevencia, ktorá môže od amputácie dolnej končatiny zachrániť. Je však nutné ju striktne dodržiavať. Pacienti s ICHDK by sa mali riadiť istými režimovými opatreniami (zákaz fajčenia, chôdza, kondičné cvičenia, ...), dochádzať na pravidelné kontroly a rehabilitáciu. Z medikamentov sú predpisované antiagreancia, antikoagulanciá, vazodilatanciá a trombolytiká. Keď už je predsa len nutný chirurgický zákrok a amputácia postihnutej dolnej končatiny, lekár sa snaží zachovať, čo najviac z danej končatiny. Vždy záleží od rozsahu ischemických zmien a faktu, že zvyšná časť musí byť vhodná pre protézu.

Amputácia nohy podľa výšky:

 • Nízka amputácia v predkolení – 10-15 cm pod kolenným kĺbom
 • Stredná amputácia - v 1/3 stehna
 • Vysoká amputácia = exartikulácia v bedrovom kĺbe
 • Amputácia článkov prstov alebo celých prstov
 • Transmetatarzálna amputácia - polovica chodidla

 

Amputácie ruky

Druhy amputácie hornej končatiny podľa rozsahu:

 • Krukenbergovo klepeto - amputácia v distálnej 1/3 predlaktia, nožnicovité oddelenie vretennej a lakťovej kosti (ako jedlo čínskymi paličkami).
 • Exartikulácia v lakťovom kĺbe – prináša výhodu v pevnejšom držaní objímky protézy, ktorá je rotačne stabilná
 • Transhumerálna amputácia – podľa rozsahu postihnutia rôzna výška amputácie v paži.
 • Exartikulácia v ramennom kĺbe – je oddelená kosť ramenná od ramenného pletenca.
 • Interthorakohumeroscapulárna amputácia - komplet končatina aj s pletencom.

späť