Cvičenie

Cvičenie, telesný pohyb, fyzická aktivita je úplne prirodzenou súčasťou nášho života. Pohyb vyžaduje akákoľvek aktivita, ktorú človek vykonáva počas dňa. Dostatočný prísun cvičenia sa prejavuje nielen na vnútornej stránke človeka, ale hlavne na vonkajšej stránke. Cvičenie, pohyb má vplyv na držanie tela, telesné proporcie, psychický stav jedinca (nálada), ďalej má protektívne účinky v oblasti zdravia atď. Pod pojmom cvičenie si každý z nás predstaví úplne niečo iné. Existuje nespočetné množstvo športov a ich modifikácií, napríklad: jazda na bicykli, aerobic, pilates, joga, fitness, cvičenie doma, jogging, nordic walking atď. Pred samotným cvičením je dôležité si vybrať vhodnú pohybovú aktivitu, ktorá zodpovedá úrovni našich pohybových schopností, aktuálnemu zdravotnému stavu a telesnej kondícii.

SPRÁVNY POSTUP CVIČENIa

Pri cvičení je nutné záťaž zvyšovať postupne a dbať na správnu techniku ​​vykonávaného cviku. Každému cvičeniu by malo predchádzať dôkladné zahriatie organizmu a následný strečing. Bez strečingu sa nezaobíde ani žiadny záver cvičebnej jednotky. Práve vďaka strečingu možno predísť častým športových úrazov. Samotné cvičenie má veľký vplyv nielen na telesnú schránku, ale aj na psychiku človeka. Pri cvičení sa do krvi vyplavujú tzv. endogénne opiáty (endorfíny, enkefalíny), ktoré majú euforizačný účinok na naše telo a myseľ. Ich úloha spočíva v tom, že zabraňujú pocitu únavy, bolesti a vyčerpania. Jedinec vníma len samé pozitívne pocity vo svojom tele (radosť, šťastie, spokojnosť). A práve v tomto spojení tkvie čaro cvičenia!

späť