Impingement syndróm

Čo je impingement syndróm?

Impingement syndróm alebo tiež subakromiálny syndróm je bolestivý stav v oblasti ramenného kĺbu s rôznou etiológiou. Všeobecne možno povedať, že vzniká kompresiou štruktúr v subakromiálnom priestore, teda priestore pod acromionom scapulae, ktoré tvorí spoj prostredníctvom AC skĺbenia medzi lopatkou a kľúčnou kosťou. Utlačenou štruktúrou môže byť šľacha m.supraspinatus alebo tiažový vačok ramenného kĺbu (bursa). V súvislosti s útlakom môže dochádzať aj k patológiám a mikrotraumatizácii v iných častiach ramenného pletenca, veľmi často na úponoch svalov rotátorovej manžety. Bolestivý stav je veľmi často spojený s obmedzením pohyblivosti ramenného kĺbu, preto včasné zahájenie rehabilitácie hrá veľmi významnú úlohu pri liečbe.

Príčiny vzniku impingement syndrómu

V prípade impingement syndrómu nemožno určiť iba jednu konkrétnu príčinu vzniku. Najčastejšie však k útlaku dochádza v nadväznosti na preťaženie danej oblasti, predovšetkým pri športe. Rizikovými športmi sú najmä tie, pri ktorých dochádza k častej elevácii paže, poprípade k nárazom, ktoré sú cez ramenný kĺb ako prevodník záťaže medzi trupom a hornou končatinou tlmené. Medzi tieto športy patrí napríklad volejbal, tenis, basketbal, pri ktorých môže dochádzať k nadmernému zaťaženiu šliach svalov ramenného kĺbu. Nie je výnimkou, že bolestivý stav ramena nastane v nadväznosti na úraz, príkladom môže byť pád na lyžiach. Rizikovým faktorom sú chybné pohybové stereotypy každodenného života, najmä patologické posturálne nastavenie segmentov pri práci. Vzhľadom k neustálej statickej aktivácii svalstva, ktoré v tomto prípade tiež k bolestivému syndrómu môže viesť, je nutné dbať na ergonómiu práce.

Možno teda povedať, že najčastejšie impingement syndróm vzniká ako funkčná porucha, avšak postupom času sa môže zmeniť na poruchu štrukturálnu, kedy vplyvom obmedzenia pohyblivosti a antalgických mechanizmov dochádza k premenám mikrotraumatizovaného svalového tkaniva fibrotizáciou a postupnej strate elasticity. V istých prípadoch môže dôjsť aj k vzniku osteofytov, ktoré prispievajú ku kompresii v subakromiálnom priestore, alebo môžu byť aj jej prvotné príčinou.

Subjektívne prejavy impingement syndrómu

Prvým príznakom je najčastejšie bolesť v oblasti ramenného kĺbu, najmä v oblasti acromiónu a m.supraspinatus. Bolesť môže prechádzať aj do strednej
polovice paže laterálne, bolestivá je veľmi často aj dlhá hlava m.biceps humérii. Dochádza k obmedzeniu pohyblivosti v rámci každodenných činností, často aj k bolestivosti v noci. Bolesť sa môže šíriť aj do oblasti krčnej chrbtice a hlavy. Problém pre pacientov býva elevovať pažu nad horizontálu, bolesť prichádza aj pri návrate do pripaženia.Impingement-syndrom-ramenneho-klbu

Terapia impingement syndrómu

Pri úrazovom mechanizme vzniku je najprv vhodná imobilizácia (napr. ramennou ortézou) s možnosťou aplikácie chladu pre analgetický účinok. Po odznení akútnej fázy je ale potrebné začať s rehabilitáciou tak, aby nedošlo k štrukturálnym zmenám, výraznému obmedzeniu pohybu či rozvoji chronickej bolesti. Možno využiť široké spektrum metód fyzioterapie, najprv jemných techník mäkkých tkanív, tak aby došlo k optimalizácii napätia tkanív, potom je možné pokračovať v aktívnych metódach a mobilizácii na udržanie či znovunadobudnutie rozsahu pohybu a svalovej sily. Na vedomie by mali byť brané sekundárne zmeny v iných oblastiach tela, veľmi často v oblasti krčnej chrbtice, hlavy a hrudníka. Kľúčom k úspechu je komplexný prístup k ľudskému telu. S tým sa úzko spája aj správne vykonaná diferenciálna diagnostika tak, aby bolo zrejmé či sa jedná naozaj o impingement syndróm či napríklad o blokádu v oblasti krčnej chrbtice, ktorá spôsobuje reflexné zmeny v oblasti ramenného pletenca. Pozitívne výsledky v terapii môže priniesť aplikácia lasera či kineziotapu. Pre zníženie bolestivosti je možné využiť techniku tejpovania podľa nasledujúceho videonávodu. V krajných prípadoch pri rozvoji štrukturálnych patológií možno pristúpiť aj k operačnému riešeniu, ako príklad možno uviesť acromioplastiku.

Prevencia vzniku impingement syndrómu

V rámci prevencie je vhodné sa najskôr zamerať na korekciu každodenných stereotypov a ich kompenzáciu. To isté platí aj pri zvýšenej záťaži pri intenzívnom športe. Pokiaľ sme si vedomí, že vykonávame veľmi často repetitívnu činnosť, pri ktorej by mohlo dochádzať k preťaženiu istých oblastí, je vhodné navštíviť ambulanciu fyzioterapie, nastaviť správne kompenzačné cvičenia a pokúsiť sa tak predchádzať možnému vzniku impingement syndrómu.

zdroje:

GARVING, Christina et al. Impingement Syndrome of the Shoulder. Deutsches Arzteblatt international [online]. 2017,114(45), 765-776 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: doi:10.3238/arztebl.2017.0765

KOESTER, Michael, Michael GEORGE a John KUHN. Shoulder impingement syndrom. The American journal of medicine [online]. 2005, 118(5), 452-5 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: doi:10.1016/j.amjmed.2005.01.040

Shoulder Impingement Syndrome. Cleveland Clinic [online]. Cleveland: Cleveland clinic, 2021 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/7079-shoulder-impingement-syndrome

Impingement syndrom ramenního kloubu. Levitas fyzioterapie [online]. Praha: Levitas, 2018 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: https://www.levitas.cz/2018/02/impingement-syndrom-ramenniho-kloubu/

zdroj obrázku:

Shoulder Impingement Syndrome. First Choice Physical Therapy [online]. Callaway: First Choice Physical Therapy, 2022 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: https://readytogetbetter.com/shoulder-impingement-syndrome/