Videonávody tejpovanie

 

Tejpovanie zápästia

V tomto videonávode Vám ukážeme tejpovanie zápästia pre jeho stabilizáciu, vhodné napríklad po poranení zápästného kĺbu alebo pri hypermobilite. Zápästie budeme stabilizovať pomocou funkčnej korekcie, vykonáme inhibíciu k uvoľneniu svalov predlaktia a doplníme o mechanickú korekciu pre stabilizáciu samotného zápästia.


Tejpovanie ramena

Tejpovanie ramena je vhodné pri poúrazových stavoch, preťažení ramena alebo pri nešpecifickej bolesti v ramennom kĺbe. Deltový sval budeme inhibovať k jeho uvoľneniu a k zníženiu jeho napätia. Pásku teda lepíme na natiahnutý ramenný sval, avšak bez natiahnutia pásky. Druhá tejpovacia páska dopĺňa aplikáciu mechanickou korekciou, ktorá slúži k centrácií ramenného kĺbu.


Tejpovanie členku

V tomto videonávode Vám ukážeme, ako vykonávať tejpovanie pri nestabilite vonkajšieho členku, ktorá je spôsobená výronom. Táto technika dodá členku spevnenie a istotu. Tejpovaciu pásku v tomto prípade lepíme v aktívnej zóne s napätím 75-100% a kotvu tejpu lepíme bez natiahnutia. Pri aplikácii pásky na chodidlá môžete pre zlepšenie lepivosti použiť lepidlo na tejpy v spreji.


Tejpovanie kolena

Tejpovanie kolena patrí medzi najčastejšie využívané techniky tejpovania. Tejpovacia páska sa lepí bez napätia v čo možno najväčšom ohnutí kolena. Táto aplikácia pomáha odstrániť opuch, znížiť bolestivosť a urýchliť hojenie kolena.


Tejpovanie chrbta

Tejpovanie chrbta v bedrovej oblasti je jednou z najjednoduchších, ale zároveň najúčinnejších metód tejpovania. Tejpovaciu pásku lepíme bez napätia na natiahnutý chrbát. Tejpovacia páska po nalepení oblasť odľahčuje a pomáha uvoľniť stuhnuté alebo natiahnuté svaly.


Tejpovanie kolenného väzu

Tejpovanie kolenného väzu dodáva istotu poraneným alebo oslabeným kolenám. Pri tejto aplikácii sa tejpovacia páska lepí v oblasti väzu s plným napätím, pri miernom pokrčení kolena.


Tejpovanie trapézu

Tejpovanie trapézového svalu patrí medzi časté tejpovacie techniky. Používame ju pri akútnom ústrele krčnej chrbtice, pri preťažení trapézového svalu z častého sedenia pri PC alebo aj zo stresových príčin. Trapézový sval budeme inhibovať k jeho uvoľneniu a k zníženiu jeho napätia. Tejpovaciu pásku teda lepíme na natiahnutý sval (od ramena smerom k záhlaviu pri úklone krčnej chrbtice na opačnú stranu s ľahkou rotáciou). To isté zopakujeme na druhej strane.


Tejpovanie zadného stehenného svalu

V tomto videonávode Vám ukážeme tejpovanie stehenného svalu. Býva často bolestivý z dôvodu preťaženia, pretiahnutia alebo i mikrotraumatizácie. Opäť použijeme inhibičnú techniku ​​na odľahčenie poškodeného svalu. Pásku vymeriavame od hlavičky fibuly po sedací hrboľ v natiahnutom segmente (pokrčenie a vnútorná rotácia v bedrách, napnutie kolena).


Tejpovanie kolena a predného stehenného svalu

Ak je zvýšené napätie predného stehenného svalu spojené s bolestivosťou na prednej strane kolena, použijeme túto techniku. Dĺžku tejpu vymeriavame v zanožení bedrového kĺbu a v pokrčení kolenného kĺbu od prednej hornej spiny až po drsnatinu holennej kosti. Jedná sa o kombináciu inhibičnej techniky stehenného svalu a priestorovej korekcie kolena.


Tejpovanie achilovky a lýtka

Táto technika je vhodná pri bolestiach Achillovej šľachy. Jedná sa o zápal šľachy a okolitých mäkkých tkanív. Použijeme kombináciu šľachovej korekcie na Achillovu šľachu a inhibičnú techniku ​​na lýtkový sval k zníženiu jeho napätia. Dĺžku tejpu pre šľachovú korekciu vymeriame od pätnej kosti až do polovice lýtka a lepíme s napätím 75%. Inhibičnú techniku ​ lýtkového svalu vymeriame opäť od pätnej kosti až po kondyly stehnovej kosti a tejp rozstrihneme na Y, aby sme mohli obkrúžiť lýtkový sval.


Tejpovanie predlaktia

V tomto videonávode si ukážeme tejpovaciu techniku ​​na odľahčenie bolestivého predlaktia. Môže sa jednať o preťaženie z raketových športov alebo z práce na počítači. Dĺžku tejpu si vymeriame od mediálneho epikondylu po kostičky prstov, tejp preložíme, zdvojíme a vystrihneme otvory pre dva, tri a štyri prsty. Lepíme inhibičnou technikou pre odľahčenie svalov predlaktia.